Om Scala

Det var den kendte bornholmermaler Niels Oluf Høst, der lod opføre den oprindelige biografbygning i Gudhjem. Det skete i 1943 og hans ældste søn - Niels W. Høst - drev biografen i 33 år. Herefter blev den sat til salg. Der var ingen købere og alt tydede på, at Kino Gudhjem - som den hed dengang - så ud til at skulle lukke. For at redde biografens fortsatte virke slog 20 borgere i Gudhjem og omegn sig sammen og dannede et kommanditselskab, som så købte biografen. Salgsprisen var 180.000 kr, der blev skaffet til veje dels ved et banklån og dels ved, at de 20 kommandister hver indbetalte 5.000 kr.

Bestyrelsen, der kom til at bestå af Jens Paisen, Niels Lyksted, Per Rehfeldt og Lisbeth Kuhnel, indkaldte til pressemøde 12. oktober 1976. Her fortalte man, at der i hvert fald var en ting der lå fast, og det var, at biografen åbnede igen 1. december. Mange andre ting havde den nyslåede bestyrelse ikke rigtig haft tid til at tage stilling til. Dog ville man satse på flere kvalitetsfilm og samtidig åbne op for musikarrangementer, da biografen havde en fortrinlig scene. Desuden havde man også besluttet, at dem der tog sin tørn i biografen skulle have løn, for ikke at komme i den situation, at nogen slappede af på andres bekostning. Sådan referede lokalredaktør Peter Tiemroth i Bornholms Tidende og sluttede: Optimismen præger igen stedet, og der er ingen tvivl om, at Gudhjem nu har sikret bevarelsen af noget, ingen kunne tænke sig at komme af med.

På åbningsaftenen startede man med at vise Gudhjem-filmen En By omkring 1900. Bagefter var der premiere på intet mindre end Francois Truffauts Kærlighedens Lænker . og til allersidst sørgede Kaj Lundt fra Rønne for den levende musik under nachspielet pa Hotel Gudhjem.

Kommandisterne holdt ud i omkring tre-et-halvt år. 19. juli 1980 solgte de biografen til Købmand Hansen, som åbnede op 12. august med Olsen Banden På Spanden.

De første år blev der vist tre film om ugen, men derefter fyrede Købmanden de to fastansatte operatører, droslede ned til to film og Købmanden med hustru og tre sønner korte nu selv hele menageriet. Tiderne for biografer var svære, og ikke mange troede på, at foretagendet ville få lang levetid, da alle hjem efterhånden havde fået fjernsyn.

På er tidspunkt var biografen så nedslidt, at det var nødvendigt med en gennemgribende renovering. Da Købmanden ikke havde midlerne, overdrog han biografen til en dertil dannet forening, som skaffede finansieringen. 16. februar 2001 genåbnede biografen . nu med en topmoderne filmsal og cafe under navnet Scala Gudhjem.

Kobmanden og hans familie besatte de fleste af bestyrelsesposterne og det var især Købmandens yngste søn, Henrik, der stod for hele den daglige drift incl. visning af to film hver aften. Det var en kampeindsats. Arbejdet i biografen var ulønnet, men Henrik tjente til foden i forældrenes købmandsforretning lige ved siden af.

I 2005 solgte Købmanden sin forretning og herved stod Scala med et stort problem, da økonomien var så lille, at der ikke på nogen måde var midler til at aflønne Henrik. Pludselig en dag meddelte han bestyrelsen, at han med dags varsel forlod Bornholm til fordel for et job i København. Nu var gode råd dyre, da der ren umiddelbart ikke var nogen, der kunne betjene det gamle filmforevisningsudstyr. Men miraklernes tid var ikke forbi. En ung mand, Morten Riis, var sammen med sin hustru lige flyttet til byen. Han er cand.mag. i idehistorie med medier som bifag og havde under sin studietid i Århus varet operator i arthouse-biografen Øst for Paradis. De havde det samme udstyr som i Scala. Han sprang til med dags varsel. Da han dagen efter skulle til København, lykkedes det ham at expres-uddanne to af byens unge knægte . Pelle Nybirk og Christian Hede Madsen . som herefter kunne tage over og videreformidle deres viden til andre frivillige.

Efter Henrik blev forevisningerne skåret ned til kun at være 1 film om dagen. Købmandsfamilien flyttede til Rønne og trådte samtidig ud af bestyrelsen. Nye kom til og i løbet af nogle år kunne man notere sorte tal pa bundlinien. Det gav energi også til at give hele biografens cafeomrade et tiltrangt ansigtsløft. Kunstneren Lisa Hoyrup farvesatte stue og førstesal og efter en kæmpe anstrengelse fra mange frivillige kunne biografen i 2006 fremvise nogle lokaler, som nu fremstod spralske og inspirerende . og levede op til det, der foregik i biografbygningen pa Brøddegade. Det blev ikke mindre sprælsk, da den bornholmske kunstner Sunny Asemota sagde ja til at male tre meget store malerier . to runde og et firkantet . til ophæng i cafeen, ved trappen op til filmsalen og pa førstesalen. Takket varet donationer fra A., S. og E. Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond ejer Scala nu to af disse malerier.

I 2009 blev biografbranchen over hele verden modt med en ny udfordring af store økonomiske dimensioner. De forende filmstudier kunne fortælle, at man var i gang med at optage visse film digitalt og i 3D. Og at det ville vare en teknik, som flere og flere filmproduktioner ville benytte sig af. Problemet var blot, at det rent teknisk ville blive en millioninvesting for alle biografer, der fortsat ønskede at vise film.

Scalas bestyrelse gik straks i gang med at søge diverse fonde til den kommende digitalisering. I 2010 havde vi fået tilsagn om 900.000 kroner fra Sparekasen Bornholm Fond, E., S. & A. Larsen Fond, Nordeafonden, LAG-Bornholm/EU og Filminstituttet og 16. maj 2011 kunne Scala vise den forste film digitalt. Det var den fremragende danske operafilm JUAN af Kasper Holten.

35 mm formatet er endnu ikke ophørt, men man regner med, at året 2012 bliver det sidste år, hvor udlejningsselskaberne vil udsende filmkopier i celluid. Fra 2013 vil alt formentlig vare digitalt.

Scala Gudhjem har været/er rammen om to fremtrædende filmfestivaler:
BALTISK FILM- OG TV- FESTIVAL sa dagens lys i 1990 og opstod i forbindelse med at de baltiske lande fik deres frihed. Opfinderen var Bent Norby Bonde, som pa det tidspunkt var direktor for TV2/ Bornholm. Festivalen viste dokumentar- og kortfilm fra Estland, Letland, Lithauen, Polen, Sverige, Finland, Danmark og havde pressens store opmarksomhed, som sendte reportere til Gudhjem under den syv dage lange festival. Det var Lene Koefoed, som nu bor i Ro, der blev ansat til at styre festivalerne. Der blev sat et punktum i 1999.

BORNSHORTS blev startet i 2007 af bornholmerdrengen Flemming Jetmar, som arbejder i London som filmfotograf . med støtte fra blandt andet Ro-boen Lene Koefoed. Over tusind film bliver hvert år elektronisk indsendt til konkurrencen fra hele verden. Der uddeles priser i 4 kategorier: Kortfilm under 10 minutter, Kortfilm under 20 minutter, Musikvido under 10 minutter og Animation under 10 minutter. Det er tre dommere fra den indlandske og udenlandske filmverden, der vurderer de mange film og karer vinderne. Festivalen lober af stablen fra torsdag til lørdag i forbindelse med Bornholms Kulturuge midt i september.Til Forsiden